Naezer is niet de kunstenaar van het grote gebaar. Het opgaan in de stilte van
het atelier, de intimiteit van de etsplaat of het drogen van het water op een
aquarel maakt dat zijn werk het best kan worden omschreven als de kamermuziek
binnen de beeldende kunst“.